phone 051-٣٨٤٧٣٤٥٤      
email info@drkeshavarzmanesh.com
دکتر مژده کشاورز منش
دکتر مژده کشاورز منش

دکتر مژده کشاورزمنش در سال 1379 از دانشگاه مشهد فارغ التحصیل گردید ،و در همان سال موفق به اخذ بورد تخصصی ENT همان دانشگاه شد . از همان سال با توجه به علاقه وافر ایشان به دوره های تکمیلی را در کشورهای سوئیس ، آلمان ، ایتالیا و فرانسه ادامه داد . در حال حاضر ایشان به عنوان مسئول گروه گوش و حلق و بینی و جراحی های سر وگردن در زمینه های آموزش و درمانی بیمارستان شهید کامیاب شهر مشهد مشغول فعالیت می باشد

از سوابق دکتر مژده کشاورزمنش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

    متخصص گوش و حلق و بيني و جراحي سرو گردن    متخصص گوش و حلق و بيني و جراحي سرو گردن
    مدير گروه گوش و حلق و بيني بيمارستان پژوهشي اموزشي    مدير گروه گوش و حلق و بيني بيمارستان پژوهشي اموزشي بيمارستان امدادي كامياب
     فلو شكستگي هاي سر و صورت از AO سوييس    فلو شكستگي هاي سر و صورت از AO سوييس
     عضو جامعه رينولوژي ايران    عضو جامعه رينولوژي ايران
    عضو انجمن جراحي صورت اروپاEAFPS    عضو انجمن جراحي صورت اروپاEAFPS
     عضو مركز تحقيقات تروما ي امدادي مشهد    عضو مركز تحقيقات تروما ي امدادي مشهد
    عضو جامعهaocmf    عضو جامعهaocmf

دکتر مژده کشاورز منش